Thế nào là một Probiotic hiệu quả?

Theo khuyến cáo của Tổ chức Nông Lương Liên hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì một chế phẩm probiotic được xem là hiệu quả nếu:

– Tính hiệu quả của probiotic (hay còn gọi là lợi ích của chế phẩm đối với sức khỏe con người) được chứng minh qua các nghiên cứu trên người. Các nghiên cứu phải được thiết kế tốt và đáng tin cậy như: ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng… (theo nghiên cứu Thực hành lâm sàng tốt)

– Các kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí Khoa học hoặc Y khoa, đặc biệt là các tạp chí uy tín trên Thế giới (ví dụ: JAMA Pediatric, Acta Pediatric, BMJ, Journal of Pediatric, World J Gastrroenterol…)

– Ngoài ra, probiotic phải được khuyến cáo trong các Hướng dẫn thực hành lâm sàng (khuyến cáo điều trị và/ hoặc hỗ trợ điều trị), của các Tổ chức và Hiệp hội Y Dược trên thế giới (ví dụ: WHO, WGO, ESPGHAN, NASPGHAN,…)

TƯ VẤN MIỄN PHÍ